TIFOZËT LEJOHEN NË STADIUME NGA KJO DATË

TIFOZËT LEJOHEN NË STADIUME NGA KJO DATË

Me vendimin e miratuar nga Qeveria në mbledhjen e të martës është aprovuar kërkesa e Ministrisë së Shëndetësisë.

Pika 1.5  e Vendimit të Qeverisë Nr. 01/07 të datës 11 mars 2020 me të cilin aktivitetet publike dhe jopublike kanë mundur të zhvillohen të mbyllura pa praninë e publikut si: ngjarjet sportive, tubimet, konferencat, tryezat e rrumbullakëta.

Vendimi hyn në fuqi nga data 28 qershor 2020.

 

COMMENTS