Ky është plani i detajuar i MSH-së për reagim ndaj koronavirusit

Ky është plani i detajuar i MSH-së për reagim ndaj koronavirusit

Komiteti për Sëmundje ngjitëse bën plan për reagim ndaj Coronavirusit, nuk tregon nëse ka barna të mjaftueshme.

Komiteti për Sëmundje ngjitëse i formuar nga Ministria e Shëndetësisë, ka njoftuar dje se ka përgatitur dhe miratuar planin e gatishmërisë dhe reagimit për koronavirusin e ri Covid-19.

Në këtë plan janë përfshirë pothuajse të gjitha institucionet shëndetësore publike, organizata e agjenci të Qeverisë, si dhe Forca e Sigurisë së Kosovës dhe Policia e Kosovës. Në njoftim thuhet se Komiteti do t’i kërkojë Qeverisë krijimin e një karantine në rast nevoje.

Por në njoftim nuk bëhet e ditur nëse institucionet shëndetësore janë të furnizuara me sasi dhe lloje të mjaftueshme të medikamenteve dhe materialeve në rast nevoje.

“Plani ka përcaktuar detyrat për secilin institucion që ka përgjegjësi në zbatimin e tij dhe parashikon reagimin për secilin skenar të mundshëm në rastet e epidemisë eventuale: skenarin e lehtë dhe atë të ashpër”, thuhet në njoftimin e MSH-së.

Njoftimi i plotë:

Komiteti për Sëmundje ngjitëse ka përgatitur e miratuar Planin e gatishmërisë dhe reagimit për Coronavirus

Komiteti për Monitorim e Sëmundjeve ngjitëse në Kosovë i emëruar nga Ministria e Shëndetësisë ka miratuar të premten Planin e gatishmërisë dhe regimit për Coronavirusin , Covid-19 (Verzioni 1.0), pjesë e të cilit janë edhe aktivitetet të cilat janë ndërmarrë këtyre ditëve me qëllim të përgatitjes për ballafaqim me raste eventuale të këtij virusi.

Ky plan brenda të cilit zbërthehen me dhjetëra dhe qindra veprime e aktivite ndërsektoriale ka të bëjë me planifikimin dhe parandalimin; monitorimin e situatës dhe vlerësimin e rrezikut; menaxhimin e rrezikut dhe koordinimin; organizimin institucional; hulumtimin dhe reagimin; si dhe komunikimin (informimin) dhe komunikimin e rrezikut.

Plani ka përcaktuar detyrat për secilin institucion që ka përgjegjësi në zbatimin e tij dhe parashikon reagimin për secilin skenar të mundshëm në rastet e epidemisë eventuale: skenarin e lehtë dhe atë të ashpër.

Masat e ndërmarra deri më tani janë koordinuar me Zyrën e OBSh-së në Kosovë dhe kanë marrë paraasysh dhe udhëzuesit e Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve Ngjitëse (ECDC) dhe deri tash janë duke u zhvilluar sipas Planit të gatishmërisë.

Ky plan gjithashtu detajon edhe mënyrat e menaxhimit klinik të rasteve, masat mbrojtëse për personelin shëndetësor, kapacitetet laboratorike dhe ato të trajtimit. ndërlidhjen midis niveleve të kujdesit shëndetësor me agjensionet dhe institucionet e tjera jashtë sektorit shëndetësor dhe shumë masa të tjera, të cilat mund të modifikohen varësisht prej zhvillimit të situatës në vend dhe në nivelil global lidhur me Covid-19.

Komiteti, përmes Ministrisë së Shëndetësisë, do t’i kërkojë Qeverisë edhe ndërmarrjen e masave shtesë për krijimin e kapaciteteve (të identifikuara tashmë) për aplikimin e masave specifike si karantina në rast nevoje.

Në procesin e zbatimit të Planit të gatishmërisë dhe reagimit janë të përfshirë:

▪ Ministria e Shëndetësisë (MSh);

▪ Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKSHPK);

▪ Qendra Klinike Universitare – Klinika Infektive dhe Qendra Emergjente (QKUK/KI, QE);

▪ Spitalet rajonale

▪ Agjencioni për Menaxhimin e Emergjencave (AME);

▪ Agjensioni Kosovar për Produkte dhe Pajisje Medicinale (AKPPM);

▪ Agjensioni i Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës (AUV);

▪ Forca e Sigurisë së Kosovës – Ministria e Mbrojtes (FSK, MM);

▪ Policia e Kosovës (PK);

▪ Inspektoriati Shëndetësor dhe ai Sanitar;

▪ Drejtoritë Komunale të Shëndetësisë;

▪ Qendrat Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF);

▪ Qendrat sentinel për rastet me grip (ILI), ARI dhe SARI dhe Coronavirusin e ri COVID-19.

Gjithashtu, varësisht nga burimi dhe rruga e përhapjes së infeksionit, në proces përfshihen edhe institucione tjera:

▪ Shërbimet veterinere komunale;

▪ Institucionet dhe organizmat të identifikuar nga Qeveria;

▪ Partnerët tjerë relevantë.

Komitetit për Sëmundje ngjitëse, bën të ditur se për momentin në Kosovë nuk ka raste me coronavirus, dhe tash për tash, po punohet në baza ditore për komunikimin e rrezikut dhe informimin e popullatës, megjithëse vërehet, se në mungesë informacioni, ka edhe individë të ndryshëm që ndonjëherë, ndoshta pa qëllim, shkaktojnë konfuzion e panikë me gjysëminformata rreth trajtimit të kësaj çështje në Kosovë.

 

COMMENTS