Alimi: Një sqarim profesional gjuhësor dhe juridik për “babain” e Juridikut Maqedonas z. Frçkovskin

Alimi: Një sqarim profesional gjuhësor dhe juridik për “babain” e Juridikut Maqedonas z. Frçkovskin

Nga: Dervish Alimi

Fjala maqedonase është një përpjekje djallëzore për maqedonizimin e të gjithë qytetarëve. Gramatikisht, mbiemri e përshkruan dhe e përcakton emrin, që don të thotë: qytetarët/shtetasit janë maqedonas (=për nga përkatësia etnike!), ndërsa rasa gjinore =e R.së Maqedonisë Veriore tregon përkatësinë e qytetarëve ndaj shtetit, jo ndaj etnikumit! Prandaj, thuhet:” Detajet e bëjnë diferencën”, apo ndryshe “Djalli qëndron tek detajet…!

 

COMMENTS