​Sot vazhdimi i seancës, pritet votimi i rezolutës për dialogun

​Sot vazhdimi i seancës, pritet votimi i rezolutës për dialogun

Sot vazhdon seance plenare e Kuvendit të Kosovës, ku në rend të ditës janë 33 pika.

Pika e parë e seancës është votimi i propozim-rezolutës nga debati parlamentar lidhur me angazhimet e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për përfshirjen e “shkëmbimit të territoreve” apo “korrigjim të kufijve” në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Rendi  i ditës:

1.      Votimi i Propozim-rezolutës nga debati parlamentar lidhur me angazhimet e Presidentit të Kosovës për përfshirjen e “shkëmbimit të territoreve” apo “korrigjim të kufijve” në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë,

2.      Votimi në parim  i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 02/L-88 për Trashëgiminë Kulturore,

3.      Votimi në lexim të dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës,

4.      Votimi për Emërimin e 7 (shtatë) anëtarëve të Këshillit të Kosovës për trashëgimi Kulturore,

5.      Votimi për shkarkimin e z. Shqiprim Pula nga pozita e anëtarit të Bordit të Autoritetit Rregullator të komunikimeve elektronike dhe postare,

6.      Shqyrtimi i parë i Projektligjit për mbrojtjen e ajrit nga ndotja,

7.      Shqyrtimi i parë i Projektligjit për peticione,

8.      Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-064 për festat zyrtare në Republikën e Kosovës,

9.      Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Referendum,

10.  Shqyrtimi i parë i Projektligjit për të drejtën ndërkombëtare private,

11.  Votimi në parim i Projektligjit për transmetuesin publik të Kosovës,

12.  Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-079 për Efiçiencë të energjisë,

13.  Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Lirinë e Asociimit në organizata joqeveritare,

14.  Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-132 për Automjete,

15.  Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për produkte të ndërtimit,

16.  Shqyrtimi i Propozim-vendimit për caktimin e kompensimit për një (1) anëtar të Komisionit për Kërkesa Pronësore dhe dy (2) anëtarëve të Komisionit për Verifikim dhe Vendosje për Prona,

17.  Emërimi i kryesuesit të Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë,

18.  Shqyrtimi i Raportit vjetor të Auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të Stacionit të Autobusëve në Prishtinë për vitin 2017,

19.  Shqyrtimi i Raportit të Komisionit për Buxhet dhe Financa lidhur me mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për bankat, institucionet mikrofinanciare dhe institucionet financiare jobankare,

20.  Shqyrtimi i Raportit të Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione lidhur me mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi,

21.  Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Komisionit të Pavarur për Media për vitin 2017,

22.  Shqyrtimi i rekomandimeve të Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike lidhur me Raportin vjetor të Auditimit për vitin 2017,

23.  Formimi i Komisionit Hetimor Parlamentar në lidhje me gjendjen në PTK dhe Vala,

24.  Kërkesa e GP të PSD për caktimin e kryesuesit të Komisionit për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë,

25.  Kërkesa e GP të PSD për zëvendësimin e anëtarit në Komisionin për Mbikëqyrjen e Financave Publike.

26.  Votimi i Raportit vjetor të Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës për vitin 2017,

27.  Votimi në lexim të dytë i Projektligjit nr. 06/ L-010 për Noterinë,

28.  Votimi në lexim të dytë i Projektligjit nr. 06/L-067 për plotësimin edhe ndryshimin e Ligjit nr. 04/L-063 për Hekurudhat e Kosovës,

29.  Votimi në lexim të dytë i Projektligjit nr. 06/L-038 për shërbimet postare,

30.  Votimi në lexim të dytë i Projektligjit për miniera dhe minerale,

31.  Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-31 për Lirinë Fetare në Kosovë,

32.  Votimi i Propozim-rezolutës nga debati parlamentar për dialogun me Serbinë,

33.  Votimi i Propozim Rezolutës nga Debati parlamentar, sipas kërkesës së deputetes Donika Kadaj-Bujupi, mbështetur edhe nga 7 deputetët nënshkrues nga GP i AAK-së, në lidhje me shtesat e fëmijëve.

 

 

COMMENTS